Prawidłowe użytkowanie rolet zewnętrznych

Jesień i zima to czas, w którym przede wszystkim powinniśmy zadbać o nasze rolety. Warto zwrócić uwagę na kilka kwestii, co pozwoli nam cieszyć się funkcjonalnością rolet znacznie dłużej.

Roleta i jej elementy składowe zostały tak zaprojektowana, aby żadna z jej część nie została trwale odkształcona podczas codziennego użytkowania. Dlatego też stosując rolety należy zwrócić szczególną uwagę na kilka aspektów, których, nieprzestrzeganie może doprowadzić do ich uszkodzenia:

• użytkowanie rolety dozwolone jest wyłącznie w temperaturze otoczenia pomiędzy - 25°C a + 65°C,

• rolety z napędem elektromechanicznym mogą być używane tylko do pracy w ruchu przerywanym. Ciągła praca rolety nie może przekroczyć 4 minut,

 • roleta może być stosowana maksymalnie do 50 cykli otwarć i zamknięć na dobę,

• podczas zamykania rolety należy upewnić się, że na drodze ruchu pancerza nie znajdują się żadne osoby lub przedmioty,

• należy oczyścić pancerz z drobnych zanieczyszczeń, które mogą uszkodzić lakierowaną powłokę kurtyny podczas zwijania,

• nie należy otwierać rolety w przypadku mocnego oblodzenia kurtyny,

• nie należy dokonywać własnoręcznych napraw i modyfikacji w mechanizmach i konstrukcji rolety, w przypadku nieprawidłowego działania rolety należy bezzwłocznie skontaktować się z producentem. Czynności takie jak wymiana elementów rolety bądź jakiekolwiek zmiany w jej budowie może wykonywać jedynie uprawniony instalator.

• w przypadku awarii systemu zawieszenia rolety należy doprowadzić kurtynę do stanu spoczynku i utrzymać bezpiecznie w tym położeniu do momentu przybycia ekipy serwisowej.

Zaleca się przeprowadzenie przeglądu okresowego polegającego na sprawdzeniu kompletności, stanu i skuteczności działania elementów konstrukcyjnych i urządzeń elektrycznych, sterujących i zabezpieczających co 6 miesięcy po pierwszym uruchomieniu rolety. Nie naleŜy samodzielnie przeprowadzać Ŝadnych zmian w dostarczonym produkcie, gdyŜ grozi to utratą gwarancji i stwarza niebezpieczeństwo dla prawidłowej obsługi. Prace konserwacyjno naprawcze powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.  

 

Współpracujemy z najlepszymi

ALUPROF somfy selt simu FAKRO Velux Nice