Konserwacja rolet zewnętrznych

Rolety zewnętrzne, podobnie jak inne urządzenia z których korzystamy w naszych domach wymagają zapewnienia odpowiedniej ochrony. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że będę służyły nam znacznie dłużej a więcej pieniędzy pozostanie w naszej kieszeni.

Proste czynności konserwacyjne mogą być wykonywane przez użytkownika rolety bez posiadania szczególnych kompetencji. Czynności te polegają na utrzymaniu czystości pancerza oraz usuwaniu zanieczyszczeń zbierających się wewnątrz prowadnic. Należy jednak przy tym przestrzegać następujących zasad:

• czynności konserwacyjne należy przeprowadzać podczas postoju rolety,

 • nie stosować ostrych lub szorstkich narzędzi do czyszczenia rolety, które mogą powodować zarysowania bądź uszkodzenia pancerza,

• powierzchnię rolety należy myć wodą przy użyciu niewielkiej ilości łagodnych środków myjących o odczynie neutralnym (czynności wykonywać należy w temp. od 100 do 250 ). Chronić rolet przed substancjami agresywnymi bądź żrącymi (np. pochodzącymi z zaprawy związkami saletry, kwasem, ługiem czy solą) oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Silne środki czyszczące mogą powodować korozję lub zmianę barwy lakieru,

• nie stosować żadnych organicznych rozpuszczalników, które zawierają estry, ketony, alkohole, aromaty lub chlorowane materiały węglowodorów oraz innych środków czyszczących o nieznanym składzie chemicznym,

 • przy usuwaniu tłustych plam (np. oleje, sadza) lub pozostałości klejów, kauczuków silikonowych samoprzylepnych stosować środki bez aromatyzowanych węglowodorów benzynowych.

Zaleca się przeprowadzenie przeglądu okresowego polegającego na sprawdzeniu kompletności, stanu i skuteczności działania elementów konstrukcyjnych i urządzeń elektrycznych, sterujących i zabezpieczających co 6 miesięcy po pierwszym uruchomieniu rolety. Nie należy samodzielnie przeprowadzać Żadnych zmian w dostarczonym produkcie, gdyż grozi to utratą gwarancji i stwarza niebezpieczeństwo dla prawidłowej obsługi. Prace konserwacyjno naprawcze powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowany serwis producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela.  

 

Współpracujemy z najlepszymi

ALUPROF somfy selt simu FAKRO Velux Nice